Vėdinimo sistemos patikra

Vėdinimo sistemos patikra, srautų subalansavimas, vizualinė vėdinimo sistemos apžiūra, rekomendacijos, patarimai.

Žmogus per valandą iškvepia apie 22,6 litrus anglies dioksido CO2, sunaudoja apie 75 m3 oro. Normaliomis sąlygomis oras patalpoje pasikeičia tris kartus per valandą. Reikiamas švaraus oro kiekis vienam žmogui vidutiniškai yra 25-30 m3/h.
Labai svarbu yra tinkamai sureguliuoti vėdinimo sistemą ir užtikrinti tiekiamo bei ištraukiamo oro kiekius patalpose, sureguliuoti oro greičių judėjimą, tam kad nesusidarytų skersvėjai, būtų tinkamas slėgis bei komfortinės sąlygos. Tinkamai sureguliuota vėdinimo sistema padeda sumažinti šildymo išlaidas bei užtikrina tolygų mikroklimatą ( santykinę drėgmę, temperatūrą,).
Oro kiekių projektines normos nustatytos STR 2.09.02:2005 reglamente. 


Keletas STR reglamento normų (teikiamo oro kiekis įvairios paskirties patalpose m3/h ) :

Svetainė, miegamasis – 14,4 m3/h
Darbo kambarys, archyvas, sandėlys – 36 m3/h
Sporto salė – 43,2 m3/h
Viešbučio kambarys – 36 m3/h 
Baseino salė – 50,4 m3/h
Teatras – 28,8 m3/h
Biblioteka – 14,4 m3/h

Vėdinimo sistemos patikra. Parametrų nustatymui ir sureguliavimui naudojamas termoanemometras, kuris parodo ištraukiamo bei tiekiamo oro srautų greičius, temperatūrą, vidutines, maksimalias ir minimalias oro greičio judėjimo reikšmes ortakiuose. Pagal judėjimo charakteristikas ortakiuose galima nustatyti ar užtikrinamas reikiamas oro kiekis skirtingose patalpose.

Scroll to Top